Projekt „Health Examination system based on AI“
je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:
CME SWISS s. r. o., Gogoľova 1056/14, 902 01 Pezinok

 

Miesto realizácie:
Pezinok

 

Opis projektu:
Projekt je zameraný na zapojenie žiadateľa do programu EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument v rámci programu Horizont 2020. Výstupom projektu bude štúdia uskutočniteľnosti.

 

Nenávratný finančný príspevok: 50 000 EUR

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.