Publikácie

Quantum phenomena in biological systems

Igor Orzhelskyi, Andrey Kuznetsov, Elena van Dijk

© všetky práva vyhradené – CME Swiss, s. r. o.