ERI qlife - Cloudový systém na monitorovanie Zdravia & Starnutia

Dlhovekosť bez chorôb
Najnovšie vedecké objavy odhaľujú, že starneme a chorľavieme vďaka nárastu chýb na rozličných úrovniach nášho tela. Tento jav odborne nazývame Entropia (chaos). „ERI qlife“ je jedným z prvých cloudových softvérových systémov na meranie a korekciu entropie v biologických systémoch pomocou umelej inteligencie (AI). Obnovuje vnútorný poriadok v organizme a podmienky pre zdravie a starnutie bez chorôb. Tento systém je dostupný aj pre odbornú aj laickú verejnosť.
S týmto osobným digitálnym asistentom budete mať kontrolu vášho zdravia a starnutia vo vlastných rukách!

examples06a-1.png

KOMPLEXNÉ VYŠETRENIE

Ľahké a rýchle zdravotné vyšetrenie

skenovanie-1.png

1. Skenovanie zdravotného stavu

analyza-2.png

2. Analýza ERI (AI)

vysledok-3.png

3. Správa o zdravotnom stave

AKO TO FUNGUJE

Ultracitlivá anténa

zaznamenáva elektrické emisie orgánov a tkanív

Každý orgán vysiela jedinečné elektrické pole, ktoré možno považovať za jeho elektrický podpis. Ak orgán nefunguje správne, zmení sa jeho elektrická emisia. To znamená, že tento elektrický jazyk môžeme použiť na identifikáciu toho, či je orgán zdravý alebo nie.

AKO TO FUNGUJE

Digitalizovaný signál

sa odosiela do cloudového softvéru ERI

Softvér ERI obsahuje databázu viac ako milión spektrálnych dynamických markerov – z ktorých každý predstavuje digitalizovanú informáciu o konkrétnom orgáne v zdravom stave. ERI softvér porovná pacientove markery s referenčnými markermi v databáze a poskytne okamžitú informáciu o hlavných odchýlkach, ktoré reprezentujú skryté alebo manifestované ochorenie.

AKO TO FUNGUJE

Umelá inteligencia

analýza údajov

ERI je samoučiaci sa softvér, ktorý využíva techniku analýzy veľkých dát na kontinuálne učenie sa a zlepšovanie svojho výkonu. To znamená, že čím viac údajov o pacientovi sa zhromažďuje, tým presnejšie sú výsledky skríningu/skenovania. V súčasnosti je v ERI cloude zaznamenaných cca 750 000 pacientov a viac ako 8 miliónov skenov. Je to obrovský zdroj informácii pre AI (umelú inteligenciu) na analýzu a poskytovanie presných výsledkov.

VÝHODY ERI

Prečo používať ERI?

hodiny.png
Trvá to iba 40 sekúnd

Celý proces trvá iba 40 sekúnd. Kontrola vášho zdravotného stavu nebola nikdy jednoduchšia.

globe.png
Kdekoľvek. Kedykoľvek.

Ultracitlivá anténa je veľmi malá (ako veľmi malý mobilný telefón), takže ju možete zobrať kdekoľvek so sebou.

srdce.png
Neinvazívna diagnostika

Prístroj používa pasívnu detekciu, čo znamená že detekuje iba vlastné, telom vysielané elektrické signály emitované akýmkoľvek objektom. ERI pôsobí iba ako pasívna anténa, a preto nezasahuje do životných procesov v tele človeka ani ho nemení.

stiahnut.png
• Možnosť stiahnuť do akéhokoľvek počítača

ERI je cloudový softvér. Analytický softvér je možné stiahnuť do ľubovoľného počítača.

guide.png
Sprievodca zdravým životným štýlom

ERI doporučuje vitamíny, mikroelementy, vhodné a nevhodné potraviny, špecifikuje alergény, toxíny a patogény. Tieto tipy vám pomôžu kontrolovať svoj zdravotný stav a udržať si trvalé zdravie.

hodiny.png
Ušetríte čas pacientom a lekárom

Pacient nemusí navštíviť lekára fyzicky – ERI umožňuje vzdialené sledovanie a vyšetrenie lekárom. Veria ERI pre pacienta umožňuje pacientovi skontrolovať svoj zdravotný stav vo vlastnom dome.

MALY NADPIS

Nadpis

Sports fans world-wide

1 billion

Betting and fantasy sports cap

1 trillion

Sports events market cap

80 billion

Sports fans world-wide

1 billion

Betting and fantasy sports cap

1 trillion

Sports events market cap

80 billion

Výhody ERI

ERI pre pacientov

 • Nový zdroj informácií o osobnom zdravotnom stave
 • Umožňuje pacientom prevziať zodpovednosť za svoje zdravie
 • Prevencia - ERI odhaľuje skoré štádiá choroby
 • Mobilita - zariadenie ERI je prenosné - pacient ho môže nosiť kedykoľvek
 • Rýchlosť - výsledky zdravotného stavu pacienta sa dosiahnu do 40 sekúnd
 • Diaľkové monitorovanie zdravia – ERI umožňuje vzdialené monitorovanie pacientov v dôsledku umiestnenia SW v cloude

Benefits of ERI

ERI for doctors

 • A new source of information about patients' health
 • Reveals main cause of pathology and hidden pathologies
 • Detects pathogens - information about toxic load and identification of pathogens
 • Minimises misdiagnoses
 • Causality between main cause and manifested pathology
 • ERI is a complementary tool to current examination methods

Prihláste sa na odber!

Newsletter

CME SWISS, s.r.o.

  E-mail: cme@cmeswiss.eu
   Tel.: + 421 905 955 444
   Tel.: + 41 71 588 05 00

Viac informácií o ERI

Kontaktujte nás